Complete Solutions Danışmanlık Kozmetik Tekstil San. ve Tic. Ltd.Şti
info@csdanismanlik.com
0533 739 32 33 / 0 216 291 24 41

REACH Tüzüğü test yöntemlerinde güncelleme yapıldı

REACH Tüzüğü test yöntemlerinde güncelleme yapıldı

Avrupa Birliği’nin (AB) çevre ve insan sağlığının korunması hedefiyle kimyasal ürünlerin pazara giriş koşullarını belirlediği Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanmasına dair 1907/2006/EC sayılı REACH Tüzüğü kapsamında uygulanan test yöntemlerine ilişkin mevzuatta ve REACH Tüzüğü’nce kayıt yükümlülüğü bulunan 1 ton/yıl ve üzerindeki maddeler için gerekli standart bilgileri tanımlayan Ek VII’de güncellemeler yapıldı.

REACH Tüzüğü kapsamında yapılması gereken test yöntemlerine dair mevzuatı tadil eden 2017/735/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, 28 Nisan 2017’de AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.

Yeni test yöntemleri tüzüğü maddelerin fiziko-kimyasal özelliklerini, toksisitesini ve ekotoksisitesini belirlemek için kullanılacak test yöntemlerine ilişkin değişiklikler içeriyor. Söz konusu güncelleme, son zamanlarda OECD tarafından kabul edilen yeni ve güncellenmiş test metotlarının uyarlanması ve deney amaçlı kullanılacak hayvan sayısını azaltmak amacıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca  1 ton/yıl ve üzerindeki maddeler için gerekli standart bilgileri belirleyen Tüzüğün VII. Ekinde paragraf 8.3’te deri tahrişine yönelik test gereklerini belirleyen bölüm yeniden düzenlendi. Daha önce ilgili eki tadil eden (EU) 2016/1688 sayılı tüzüğü yürürlükten kaldıran 2017/706/AB sayılı Komisyon Tüzüğü de 20 Nisan tarihli AB Resmi Gazetesinde yayımlandı. Bu bölüm,  in vivo (canlı dokularda) yapılacak testleri belirlemekte.

  • Kaynak: Avrupa Komisyonu, İMMİB AB Mevzuatı Uyum Şubesi
HIZLI İLETİŞİM

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin